Kun ca. 25% af befolkningen kan læse og skrive. 60-70 % af alle børn i skolealderen er indskrevet i en skole, men mange kommer ikke til undervisningen, fordi de må hjælpe familien med at arbejde og tjene penge. Samtidig er kvaliteten af undervisningen mange steder dårlig: Der er mange børn i hver klasse, der mangler uddannede lærere, og der er få undervisningsmaterialer og bøger. Derfor lærer langt fra alle børn at læse og skrive.

Skolesystemet
Systemet er ligesom, det var i Danmark førhen, altså med 3 niveauer:
Underskole
Mellemskole
Gymnasium

Ude på landet har staten det svært med at dække det enorme behov for uddannelse. Finansiering mangler for at kunne bygge nye skoler. 

For at en underskole i de små landsbyer bliver godkendt (normaliseret som det hedder), må den bestå af 6 klassetrin (0. – 5. klasse). 

Omkostningen ved bygning af et klasselokale samt dets inventar er på knap 70.000 DKR.