Geografi
Burkina Faso ligger i Vestafrika syd for Sahara ørkenen og grænser op til Benin, Elfenbenskysten, Ghana, Mali, Niger og Togo.

Landet er seks gange større end Danmark: Burkina Faso er 274.200 km2

Landets hovedstad
Ouagadougou, (2,966.307 indbyggere)

Vigtigste byer
Bobo Diolasso, (806.939 indbyggere)
Koudougou, (183.332 indbyggere)
Fada N’Gourma, (180.356 indbyggere)
Ouahigouya, (169.893 indbyggere)

Befolkning
I 2018 var indbyggertallet på 19,751.651 fordelt på 64 forskellige etniske grupper. 

Herunder de største etniske grupper efter optælling i dec. 2015:

Mossi 50 % af befolkningen
Peul (8 %) som gennem mange århundreder har levet som nomader. De lever i hele Vestafrika og er muslimer. De bor i den nordlige del af landet, hvor de lever med deres kvæg.
Gourmantché (7 %) 
Gourounsi (6 %)
Bissa (3 %)
Lobi (2,5 %)
Sénoufo (2,2 %)
Samo (2 %)
Marka (1,7 %)
Bobo (1,6 %)

3 floder løber gennem landet.  Under kolonisationen hed de Volta (hhv. noire, blanche og rouge, hvorfor landets tidligere navn var Øvre Volta).
Nu hedder floderne hhv. Mouhoun, Nazinon, Nakambé.

Burkina Faso er et Sahel land. Sahel er et ørkenlignende område, som løber på tværs af Afrika  


Sahel i Burkina Faso

Området markerer en gradvis overgang mellem ørken og savana. Vegetationen består af få og små spredte buske. Efterhånden ses der få træer (baobab). 

Den sydligste del af landet, hvor det regner mere, er jorden mere frugtbar, så dér er vegetationen meget mere varieret. F.eks. mango, palmer, teak, neem (på fransk margousier), kapok træer mm. 

I markerne dyrkes der ris, sorgho, hirse, sukkerroer og især bomuld, som udgør en stor indtægtskilde for landet.

I dag hviler indtægtskilderne også på minedrift specielt guld (BF er den 4. største producent i Afrika).

Landet er hovedsageligt fladt. Jorden, som består af Laterit, har en rødlig farve. I landskabet ses spredte små bakker, hvis højde gennemsnitlig ligger på 400 m. I den sydvestlige del af landet, findes der stejle sandstensklipper. Her ligger Burkina Fasos højeste punkt (749m).

Klima
Burkina Faso har et tropisk klima med store forskelle mellem tørkeperioden og regntiden. Den gennemsnitlige nedbør er lav og lang tørke har gjort vand til en knap ressource. Ørkendannelse og jorderosion er alvorlige miljøproblemer for landet.

Landet har 2 sæsoner, som er meget forskellige:

Tørkeperioden:  nov – april. I marts og april går temperaturen op til 40C, i Sahel stiger den til over 45C.

Regntiden (kaldt Hivernage):  maj – okt. Regnen kan være voldsom.