Foreningen Bossomnorés børn er en uafhængig, frivillig dansk forening. Foreningens formål er at støtte børnene i Bossomnoré, Burkina Faso bl.a. ved udvidelse af skolen, forbedring/udvidelse af undervisningen og af de sundhedsmæssige tilstande.

Stifteren af foreningen har sine rødder i Bossomnoré og bestyrelsen, som har besøgt landsbyen, har en særlig tilknytning til byen og dens befolkning.

Bossomnoré har mange udfordringer: Tørke, trusler fra fundamentalister i nabolandet Mali, stor fattigdom og dårlig sundhedssituation.

De hårde økonomiske vilkår tvinger mange forældre til at sætte deres børn til at arbejde i stedet for at gå i skole. For at imødegå dette har skolelederen (ved hjælp af danske donationer) bl.a. indført et gratis til frokostmåltid til eleverne. Denne ordning har haft en gavnlig virkning, da forældrene så har et incitament til at lade børnene gå i skole.


Pigerne bliver gift meget tidligt og får mange gange deres første barn i 16-19 årsalderen.

Da det er umuligt at løse alle problemerne, bliver foreningen nødt til at prioritere. Vi satser derfor først og fremmest på undervisningen, da vi er overbevist om, at viden og oplysning er en afgørende faktor for at bekæmpe fattigdom og indoktrinering.

Det er naturligvis også meget vigtigt for os at forbedre sundhedstilstanden, hvorfor denne også prioriteres højt.