Uro i hele Provinsen, terrorismen i de nærliggende landsbyer og trusler i selve Bossomnoré i
februar 2020 førte til lukning af skolen. Da området nu synes at være blevet roligt igen åbnede
skolen d. 8 februar 2021.

Den korte video viser, at skolen igen er i gang med børn og lærere.

OPLYSNING OG HÅB ER DER PÅNY