Kære medlemmer.

Foreningen Bossomnorés Børn indbyder hermed alle medlemmer til ordinær generalforsamling
d. 29. marts 2023 – kl. 16:

Byens Hus, Hellerupvej 24, Hellerup
Lokale: Forsamlingen, 1. sal

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Kort beretning om foreningens arbejde
3. Forelæggelse af regnskabet
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse: Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer inkl revisor??

(Ifølge vedtægterne er stifterne af foreningen (formand Søren Steen Hansen, næstformand René Renard, og sekretær Susanne Bloch Hansen) aldrig på valg, men sidder på livstid).

Bestyrelsesmedlemmerne Bernard Baudo, Finn Kern og Kirsten Renard er på valg.
De er alle tre villige til genvalg.

7. Eventuelt

Hvis nogen har forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal disse sendes til bestyrelsen (pr. e-mail) senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet skal sendes til bestyrelsen senest 1 mdr. før generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen